ทีเอ็มบี ประกันอุ่นใจเพื่อการศึกษาลูก

ทีเอ็มบี ประกันอุ่นใจเพื่อการศึกษาลูก

รายละเอียดบัญชี

เพราะการศึกษาคือของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อและแม่จะให้ลูกได้ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอนาคตที่ดี เราจึงต้องวางรากฐานอนาคตทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับลูก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม และผลักดันให้ลูกได้ทำตามความฝันให้สำเร็จและเป็นจริงได้ในที่สุด

 • อุ่นใจความคุ้มครองลูกรัก

  อุ่นใจกับความคุ้มครองสำหรับลูกรัก

  คุ้มครองลูกรักจนถึงอายุ 22 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงลูกอายุ 18 ปี

 • คุ้มครองทั้งพ่อ และแม่

  มั่นใจกับความคุ้มครองที่มอบให้ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่

  คุ้มครองทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือเจ็บป่วยโรคร้ายแรงตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 • เตรียมความพร้อม

  เตรียมความพร้อมให้กับลูกทุกช่วงวัยการศึกษา

  รับทุนการศึกษาสำหรับลูก เมื่อเข้าเรียนประถม ขึ้นมัธยม และก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

 • สานต่อความฝันให้กับลูก

  สานต่อความฝันให้กับลูกเมื่อสำเร็จการศึกษา

  รับเงินขวัญถุงเพื่อสานฝันของลูกรักให้เป็นจริงได้เมื่อเรียนจบ

 • ตัวอย่างความคุ้มครองประกันอุ่นใจเพื่อการศึกษาลูก

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

1. ผลประโยชน์ และความคุ้มครองสำหรับลูก

กรณีอยู่ครบสัญญา 1 เดือน 1 วัน – 4 ปี 5 – 10 ปี

กรณีมีชีวิตและอยู่ครบสัญญา รับ
ผลประโยชน์เพื่อการศึกษา
(% ของทุนประกันภัย)

อายุ 6 ปี รับ 10%
อายุ 12 ปี รับ 10%
อายุ 18-21 ปี รับ ปีละ 40%
อายุ 22 ปี รับ 120%
รวม รับผลประโยชน์ = 300%

อายุ 12 ปี รับ 10%
อายุ 18-21 ปี รับ ปีละ 40%
อายุ 22 ปี รับ 120%
รวม รับผลประโยชน์ = 290%

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากการสูญเสียชีวิต (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญาโดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

2. ความคุ้มครองสำหรับพ่อและแม่

อายุรับประกันภัยพ่อ แม่ 20 – 50 ปี

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

หากใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ หรือ เจ็บป่วยโรคร้ายแรง 1 ใน 5 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก และความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อเนื่อง

โรคร้ายแรง 5 โรค ได้แก่
1. มะเร็ง (Cancer)
2. หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Stroke)
3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Heart attack)
4. หลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery)
5. ไตวายเรื้อรัง ( Chronic renal failure)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

อายุผู้เอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 22
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครบอายุ 18
ทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
อายุรับประกันภัย พ่อแม่ 20-50 ปี

ค่าเบี้ยประกันภัย 

 • ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย  และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน 

 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน