ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก

มอบความคุ้มครองชีวิต และเงินก้อนโตให้ลูก เพื่อความมั่นคงในอนาคต

 

ด้วยประกันชีวิต
ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่ออนาคตลูก?

1 มีเงินก้อนสำหรับอนาคตลูก

ได้เงินก้อนโตเมื่อครบสัญญา และได้เงินคืน
ระหว่างสัญญาในวันครบรอบวันเกิดลูก
ตั้งแต่หลังสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

2 คุ้มครองชีวิตลูก

ลูกจะได้รับความคุ้มครองชีวิต และความคุ้มครอง
อุบัติเหตุตลอดระยะเวลาสัญญา

3 สร้างวินัยการออมเงินเพื่อลูก

ด้วยรูปแบบของประกันที่ต้องมีการจ่ายเบี้ย
ประกันสม่ำเสมอ จึงเป็นการสร้างวินัยการเก็บ
เงินทางอ้อม

4 การันตีผลตอบแทน หมดห่วงในวันที่
คุณไม่อยู่

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย
ลูกยังคงได้รับความคุ้มครอง และผลประโยชน์เท่าเดิม

5 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งเงินคืนระหว่าง
สัญญา และเงินคืนเมื่อครบสัญญา

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ประกัน
อนาคตลูก

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อลูกรัก
ลูกได้รับความคุ้มครองชีวิตถึง 15 ปี
จ่ายเบี้ยประกันแค่ 8 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ประกัน
อนาคตลูก

ดีกว่ายังไง?

 • คืนเงินทุกวันครบรอบวันเกิดลูกตั้งแต่หลังสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3
  เป็นต้นไป รวม 12 ครั้ง
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มสำหรับลูกรัก
 • ให้ความคุ้มครองพ่อ หรือแม่ หรือผู้ชำระเบี้ย
  ด้วยผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย
  พร้อมรับเงินผลประโยชน์รายปีเพิ่มเติม

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 • 1. รับความคุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุด 440,000 บาท
  • ปีที่ 1 - 3 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 200,000 บาท)
  • ปีที่ 4 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 220,000 บาท (110% ของทุนประกันภัย 
   200,000 บาท)
  • ปีที่ 5 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 270,000 บาท (135% ของทุนประกันภัย 
   200,000 บาท)
  • ปีที่ 6 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 330,000 บาท (165% ของทุนประกันภัย 
   200,000 บาท)
  • ปีที่ 7 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 380,000 บาท (190% ของทุนประกันภัย 
   200,000 บาท)
  • ปีที่ 8 - 15 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 440,000 บาท (220% ของทุนประกันภัย 
   200,000 บาท)
 • 2. รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มอีก 200,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 200,000 บาท)
 • 3. รับเงินคืนทั้งหมด 500,000 บาท
  • รับเงินคืนปีละ 10,000 บาท (5% ของทุนประกันภัย 200,000 บาท)ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 - 14 รวม 12 ครั้ง เป็นเงิน 120,000 บาท
  • รับเงินก้อนโตอีก 380,000 บาท (190% ของทุนประกันภัย 200,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • 4. สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกัยภัยแบบ พีบี (PB) คือ การยกเว้นเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์หลัก เมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครอง) สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์
 • 5. สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกัยภัยแบบ พีบีซี (PBC) คือ ความคุ้มครองกรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครอง)
  สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์อีกจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ลูก)

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน – 15 ปี

ทุนประกันภัยขั้นตํ่า

200,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

กรมธรรม์หลัก
:
257 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
ความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม
:
2 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ พีบี (PB) และ พีบีซี (PBC)
:
เบี้ยประกันภัยตามอายุและเพศของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี
 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 20 – 64 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 220% ของทุนประกันภัย และความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของทุนประกันภัย
 • ได้เงินคืน 5% ของทุนประกันภัย ทุกวันครบรอบวันเกิดลูก ตั้งแต่หลังสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รวม 12 ครั้ง
 • ลูกรับเงินก้อนโต 190% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบสัญญา 15 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา คุ้มครองสุงสุดถึง 220% ของทุนประกันภัย และรับเพิ่มกรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องมาจากอุบัติเหตุอีก 100% ของทุนประกันภัย หรือกรณีอยู่ครบสัญญา 15 ปี รับเงินคืน 190% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : 200,000 บาทต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและชาย
 • กรมธรรม์หลัก
 • : 257 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
 • กรมธรรม์ความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม
 • : 2 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
 • ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัยแบบ พีบี (PB) และ พีบีซี (PBC)
 • : เบี้ยประกันภัยตามอายุและเพศของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย