ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

คุ้มครอง 3 ชั้น พร้อมสู้โรคร้ายไปกับคุณ คุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า
รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ มีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

2 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณ และคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

3 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืนเมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

4 มีเงินรักษาก้อนโต กรณีเกิดโรคร้ายแรง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

5 รับเงินชดเชยรายได้

หมดกังวลเรื่องขาดรายได้ หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตบางส่วนและเบี้ยประกันสุขภาพ (ประกันภัยโรคร้ายแรง) มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

คืออะไร?

คือ แบบประกันที่คุ้มครองชีวิต ที่เพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย 41 โรคร้ายแรง และมีเงินชดเชยรายได้หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

ดีกว่ายังไง?

 • ช่วยให้คุณสามารถวางแผนอนาคต ทั้งด้านสุขภาพ หรือความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักได้ และยังได้รับเงินคืนทุกปี
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หากเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง
 • รับเงินชดเชยรายได้ เมื่อต้องหยุดงานนอนโรงพยาบาล
 • มีเงินคืนให้ทุกปี ตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยชีวิตสั้น แค่ 5 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวถึง 99 ปี
 • ความคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว ตอบโจทย์ในทุกช่วงชีวิต
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยบางส่วน มาใช้ลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด

 

รายละเอียดประกัน

 

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 • 1. รับเงินคืนทั้งหมดสูงถึง 169,000 บาท (เริ่มทำประกันอายุ 30 ปี)
  • รับเงินคืนปีละ 1,000 บาท (1% ของทุนประกันภัย 100,000 บาท) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุครบ 99 ปี รวม 69 ครั้ง เป็นเงิน 69,000 บาท
  • รับเงินก้อนโตอีก ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 100,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
  • รับเงินปันผล (ถ้ามี) ตามกรมธรรม์ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5
 •  
 • 2. รับความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติม 41 โรคร้ายแรง 500,000 บาท
  • รับความคุ้มครองโดยชำระเบี้ยทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี โดยชำระเบี้ยประกันทุกปี
 •  
 • 3. รับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน 1,000 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้เอาประกันภัย
  • รับความคุ้มครองโดยชำระเบี้ยทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี โดยชำระเบี้ยประกันทุกปี
 •  
 • 4. สามารถนำเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 5 ปี) และในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี) สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้
 •  
 • 5. หยุดจ่ายเบี้ยกรมธรรม์หลักทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทจะชำระเบี้ยประกันภัยหลักในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักนี้คงได้รับสิทธิตามเดิม
 •  
 • 6. หากทำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี) รับค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง

อายุที่สามารถสมัครได้

20-60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นตํ่า

100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์?
คำตอบ : อายุรับประกันภัย 20 – 60 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานจนถึงอายุครบ 99 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน หมดกังวลเรื่องรายได้ หากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 64 ปี
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 5 ปี) และในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี) ลดหย่อนได้บางส่วน โดยลดหย่อนได้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ก่อนอายุครบ 99 ปี รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหลัก (แบบตลอดชีพ 99/5) หรือ กรณีมีชีวิตอยู่รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยหลัก (แบบตลอดชีพ 99/5) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (รายปี) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง รับเงินค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน ต่อวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่ทำการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 700 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
คำถาม : ลูกค้าสามารถซื้อได้มากที่สุดกี่กรมธรรม์
คำตอบ : สูงสุด 2 กรมธรรม์
 
คำถาม : ได้เงินคืนตลอดจนครบอายุสัญญาเลยรึเปล่า?
คำตอบ : ได้รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบอายุ 99 ปี
 
คำถาม : ต้องตรวจสุขภาพไหม
คำตอบ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่จะต้องตอบคำถามข้อมูลสุขภาพ 4-5 ข้อก่อนการรับประกัน
 
คำถาม : สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงและค่ารักษาพยาบาลรายวัน จะต้องชำระเบี้ยอย่างไร
คำตอบ : สัญญาเพิ่มเติมทั้ง 2 ตัวนั้น ต้องชำระเบี้ยปีต่อปีความคุ้มครองจึงจะมีผลบังคับ แต่สัญญาหลักที่คุ้มครองชีวิตนั้นชำระเบี้ยเพียงแค่ 5 ปี ได้รับความคุ้มครองจนครบอายุ 99 ปี
 
คำถาม : โรคร้ายแรง 41 โรค ที่ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ ให้ความคุ้มครองได้แก่โรคอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 1. มะเร็ง
 2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง
 3. หัวใจวาย
 4. เส้นเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำการผ่าตัด
 5. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
 6. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่
 8. การผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
 9. ภาวะสมองอักเสบ
 10. เนื้องอกของสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 11. การอักเสบติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
 12. โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท
 14. การอัมพาตของสมองส่วนที่ต่อกับไขสันหลัง
 15. การฝ่อของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง
 16. ภาวะหูหนวก
 17. ภาวะสูญเสียความสามารถในการพูด
 18. แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง
 19. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
 20. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 21. ภาวะไตวาย
 22. ภาวะอัมพาต
 23. ภาวะโคม่า หรือสมองตาย
 24. ภาวะตับวายระยะสุดท้าย หรือเรื้อรัง
 25. โรคปอดเรื้อรังระยะสุดท้าย
 26. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 27. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ
 28. โรคไขกระดูกฝ่อ
 29. โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป
 30. โรคโปลิโอ
 31. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 32. ภาวะตับวายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 33. ภาวะที่สมองได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
 34. โรคพาร์กินสัน
 35. โรคความดันของเส้นเลือดในปอดสูง
 36. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อย่างรุนแรง
 37. โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคนี้
 38. การผ่าตัดสมอง / เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
 39. ภาวะสมองตาย / ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 40. โรคหัวใจโต และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 41. การสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร? และมีกี่แผนให้เลือกซื้อ?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100,000 บาท และมี 3 แผนให้เลือก
 
คำถาม : เบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย ตามแผนที่เลือก
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น