ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มกัน 10/5

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มกัน 10/5

รายละเอียดบัญชี

ประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองยาวถึง 10 ปี แต่ จ่ายเบี้ยคงที่สั้นๆ แค่ 5 ปีเท่านั้น ถ้าไม่อยากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต กันไว้ก่อนตั้งแต่วันนี้

 

 • คุ้มครองชีวิต

  ให้ความคุ้มครองชีวิตและ 6 โรค ยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไทย

  มะเร็งลุกลาม ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็นโรคร้ายแรงจ่าย 100% ของทุนประกันภัย แล้วเสียชีวิตจ่ายอีก 100% ของทุนประกันภัย

 • เคลม ไม่เคลม มีเงินคืน

  เคลม ไม่เคลม มีเงินคืน

  รับเงินคืน 2 ปี เมื่ออยู่ครบสัญญา

 • ซื้อง่าย

  ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  รับเล่มกรมธรรม์ที่สาขา คุ้มครองทันที

 • ลดหย่อนภาษีได้

  หักลดหย่อนภาษีได้

  ตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ลักษณะแบบประกันภัย 

รับความคุ้มครองยาวถึง 10 ปี แต่จ่ายเบี้ยคงที่สั้นๆ แค่ 5 ปีเท่านั้น โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนความคุ้มครองโรคร้าย

ความคุ้มครอง

ทีเอ็มบี คุ้มกัน 10/5

ตัวอย่าง ลูกค้าเพศหญิง อายุ 35 ปี เลือกทุนประกันภัย 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัย (บาท/ปี) ผลประโยชน์
ปีที่ ส่วนความคุ้มครองชีวิต* ส่วนความคุ้มครองโรคร้าย รวม กรณีเสียชีวิต กรณีเป็นโรคร้ายแรง** กรณีเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง
1-5 5,013 3,396 8,409 300,000 บาท
(100%
ของทุนประกันภัย)
300,000 บาท
(100%
ของทุนประกันภัย)
600,000 บาท
(200%
ของทุนประกันภัย)
6-10 - - -

*ค่าเบี้ยประกันภัยส่วนความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากรได้
**กรณีพบว่าเป็น 1 ใน 6 โรคร้ายแรงไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป และยังคงได้รับความคุ้มครองชีวิตจนครบสัญญา 10 ปี

การคืนเงินเบี้ยประกันภัย

รับเงินคืนจากเบี้ยประกันภัย (บาท) 2 ปี เมื่ออยู่ครบสัญญา

  ส่วนความคุ้มครองชีวิต ส่วนความคุ้มครองโรคร้าย รวม
กรณีไม่เป็นโรคร้าย 5,013 x 2 = 10,026 3,396 x 2 = 6,792 16,818
กรณีเป็นโรคร้าย 5,013 x 2 = 10,026 - 10,026

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ ณ วันที่สมัครทำประกัน เริ่มต้นเพียง 5,103 บาท/ปี

อายุที่รับประกันภัย 20-55 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 / 500,000 / 1,000,000 บาทต่อกรมธรรม์

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  เงินสด/เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก check check -
ปีถัดไป check check check

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง