ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

รายละเอียดบัญชี

เตรียมเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยาก รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15  ปี แต่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี

 • มีเงินคืน

  มีเงินคืนระหว่างทาง 5% มั่นคง มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต

 • อายุกรมธรรม์

  รับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์สูงถึง 220%

  ของทุนประกันภัย

 • เลือกชำระได้

  เลือกชำระได้ตามความต้องการของคุณ

  ชำระรายเดือน หรือ ชำระรายปี

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดหย่อนภาษีได้

  ตามเกณฑ์กรมสรรพากร

 • แสดงความคุ้มครอง 15-8

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 8 ปี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
กรณีอยู่ครบสัญญา รับเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 3 - ปีที่ 14 รวม 12 ครั้ง (เป็นเงินทั้งสิ้น 60% ของทุนประกันภัย)
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินจ่ายคืนอีก 190% ของทุนประกันภัย
รับประกันเงินจ่ายคืนตลอดกรมธรรม์สูงถึง 250% ของทุนประกัน
“พิเศษ ยกเว้นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปีที่เหลือให้ (WP)* กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในช่วงอายุ 16-64 ปี โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามเดิม
*สัญญาเพิ่มเติมแบบดับบลิวพี (เฉพาะภัยมาตรฐาน) โดยเงื่อนไขพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท”
กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 / คุ้มครองชีวิต 100%
ปีกรมธรรม์ที่ 4 / คุ้มครองชีวิต 110%
ปีกรมธรรม์ที่ 5 / คุ้มครองชีวิต 135%
ปีกรมธรรม์ที่ 6 / คุ้มครองชีวิต 165%
ปีกรมธรรม์ที่ 7 / คุ้มครองชีวิต 190%
ปีกรมธรรม์ที่ 8-15 / คุ้มครองชีวิต 220%
ผลประโยชน์อื่นๆ  ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์กรมสรรพากร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

ค่าเบี้ยประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อกรมธรรม์
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ทุกเพศต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
อายุ 1 เดือน 1 วัน - 40 ปี 257 บาท
อายุ 41-55 ปี 265 บาท
อายุ 55-65 ปี 270 บาท

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  เงินสด/เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก check check -
ปีถัดไป check check check

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน