ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

รับความคุ้มครองชีวิต
มีเงินก้อนโต
และลดหย่อนภาษีได้

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์?

1 ได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมมีเงินก้อนในอนาคต

คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา สัญญา และได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา นอกจากนี้ยังมีเงินคืนระหว่างสัญญาด้วย

2 สร้างวินัยในการใช้เงิน

เพราะรูปแบบของประกันต้องมีการเก็บเงิน หรือจ่าย เบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งเป็นการสร้าง วินัยการเก็บเงินให้ผู้ซื้อทางอ้อม โดยที่ไม่รู้สึกว่า ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่

3 สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง

หากมีการเสียชีวิต มั่นใจได้ว่าผู้อยู่ข้างหลัง จะมีเงินก้อนไว้ใช้แน่นอน

4 การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง

ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ระบุไว้ แม้เศรษฐกิจจะไม่มั่นคงก็ตาม

5 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืน เมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎหมายกําหนด

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ทำให้คุณ
ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและเงินสะสมก้อนโต
เมื่อครบ 15 ปี

15คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี

8คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 8 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

ดีกว่ายังไง?

 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนอนาคต เตรียมเงินก้อน พร้อมความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักประกันอนาคตให้กับตนเอง
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูง และมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต เมื่อครบสัญญา
 • ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
 • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป
 • ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่มีความเสี่ยง
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 220% ของทุนประกันภัย

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับความคุ้มครองตลอดชีวิตลอดอายุกรมธรรม์สูงถึง 220%

เลือกชำระได้ตามความต้องการของคุณ

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

1. รับเงินคืนทั้งหมด 1,250,000 บาท
 • รับเงินคืนปีละ 25,000 บาท (5% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 - 14 รวม 12 ครั้ง เป็นเงิน 300,000 บาท
 • รับเงินก้อนโตอีก 950,000 บาท (190% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
2. รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปีด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,100,000 บาท
 • ปีที่ 1 - 3 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
 • ปีที่ 4 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 550,000 บาท (110% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
 • ปีที่ 5 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 675,000 บาท (135% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
 • ปีที่ 6 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 825,000 บาท (165% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
 • ปีที่ 7 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 950,000 บาท (190% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
 • ปีที่ 8 - 15 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 1,100,000 บาท (220% ของทุนประกันภัย 500,000 บาท)
3. นำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 8 ปี)
4. หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลา การชำระเบี้ย ประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทฯ จะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม
 

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

200,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท (สำหรับทุกเพศ)

อายุ 1 เดือน 1 วัน - 40 ปี
257 บาท
อายุ 41 - 55 ปี
265 บาท
อายุ 56 - 65 ปี
270 บาท
ตัวอย่าง ลูกค้าอายุ 41 ปี ซื้อทุนประกันภัย 200,000 บาท เท่ากับลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยปีละ (265 x 200,000) / 1,000 = 53,000 บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 50 โรค
หรือการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เน้นเรื่องการออมเงินโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 220% ของทุนประกันภัย
 • รับเงินก้อนโต 190% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-14
 • นำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 50 โรค หรือการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบสัญญา 15 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา 220% ของทุนประกันภัย หรือ รับเงินคืนเมื่อหมดสัญญา 190% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 15
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไหร่?
คำตอบ : กรณีชำระเบี้ยรายปี ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อกรมธรรม์ / กรณีชำระเบี้ยรายเดือนและไม่เคยมีประกันชีวิตกับธนาคาร ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีทุกเพศต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท ดังนี้
 • *อายุ 1 เดือน 1 วัน - 40 ปี = 257 บาท/ ปี
 • *อายุ 41-55 ปี = 265 บาท/ ปี
 • *อายุ 55-65 ปี = 270 บาท/ ปี
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย