ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

เลือกความคุ้มครองได้มากตามต้องการ จ่ายเบี้ยสั้น มีเงินคืนตั้งแต่ปีแรก

 

ด้วยประกันชีวิต
แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5
(ชนิดมีเงินปันผล)

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 นี่คือการวางแผนอนาคตให้ครอบครัว
หรือ ลูกหลาน

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรักได้ด้วยเงินก้อนมั่นใจได้ว่าทุกความฝันของพวกเขาจะเป็นจริง

2 เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ มีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

3 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณ และคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

4 ได้เงินคืนแทนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืนเมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

5 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
ตามกฎหมายกําหนด

ประกันชีวิต

แบบตลอดชีพพิเศษ

99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพที่สามารถ เลือกซื้อทุนประกันภัยได้ไม่จำกัด เพื่อความคุ้มครองสูงสุดที่อยากส่งต่อให้คนข้างหลัง

99 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

5 คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 5 ปี

ประกันชีวิต

แบบตลอดชีพพิเศษ

99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

ดีกว่ายังไง?

 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนและสร้างหลักประกันให้กับ
  ครอบครัว และคนรักเพื่ออนาคตที่มั่นคง ด้วยความคุ้มครอง
  ที่สามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการ จ่ายเบี้ยสั้น
  พร้อมรับเงินคืนทุกปี
 • สามารถเลือกทำและส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลานได้มากตาม
  ที่ต้องการ เพราะไม่มีการกำหนดวงเงินคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียงแค่ 5 ปี แต่คุ้มครองยาวตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • มีเงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำ ไม่ต้องรอนาน
 • คุ้มค่า ได้ทุนประกันสูงแต่จ่ายเบี้ยประกันไม่เยอะ
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 • 1. รับเงินคืนทั้งหมดสูงถึง 1,590,000 บาท
  • รับเงินคืนปีละ 10,000 บาท (1% ของทุนประกันภัย 1,000,000 บาท) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุครบ 99 ปี รวม 59 ครั้ง เป็นเงิน 590,000 บาท
  • รับเงินก้อนโตอีก 1,000,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 1,000,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
  • รับเงินปันผล (ถ้ามี) ตามกรมธรรม์ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5
 •  
 • 2. รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุครบ 99 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุครบ 99 ปี รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 1,000,000 บาท)
 • 3. นำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 5 ปี)
 • 4. หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ย
  ประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทฯ จะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือ
  ผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน - 70 ปี

ทุนประกันภัยขั้นตํ่า

100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิต ตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองให้คนข้างหลังเท่าไรก็ได้
 • ได้เงินคืนทุกปี ปีละ 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุครบ 99 ปี
 • สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา 100% ของทุนประกันภัย หรือ รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 99 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไหร่?
คำตอบ : 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยไม่จำกัดวงเงินคุ้มครองสูงสุด
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และ อายุของผู้เอาประกันภัย
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย