ประกันรถยนต์ ทีเอ็มบี หายห่วง ชัวร์

คุ้มครองมากกว่า
ประกันรถยนต์ทั่วไป

 

ด้วยประกันรถยนต์ ทีเอ็มบี หายห่วง ชัวร์

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันรถยนต์

ทีเอ็มบี
หายห่วง ชัวร์

คืออะไร?

........ คือ ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่า ทั้งราคา
และคุณภาพ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง
ได้ทั้งประกันภัยประเภท 1, 2+, 3+ และ พ.ร.บ.
โดยให้ความคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์

ทีเอ็มบี
หายห่วง ชัวร์

ดีกว่ายังไง?

 • ราคาคุ้มค่า จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ได้ทุนประกันภัยสูง
 • ไม่ต้องระบุชื่อคนขับ และไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
 • เคลมได้ครอบคลุม ทั้งอุบัติเหตุ และโจรกรรม
 • ยางแบน แบตหมดช่วยเปลี่ยนให้ รถเสียต้องจองที่พักหรือ
  รถเช่าก็ช่วยได้
 • ถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  และอำเภอเมืองในต่างจังหวัด
 • มีศูนย์ / อู่ซ่อมคุณภาพมาตรฐานมากกว่า 1,000 แห่ง
  ทั่วประเทศการันตีงานซ่อมสูงถึง 12 เดือน
 • กรณีเป็นฝ่ายถูก และซ่อมศูนย์นานเกิน 7 วัน รับเงินชดเชย
  1,000 บาทต่อครั้ง

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

แบบประกันที่เหมาะกับรถคุณ
ชั้น 1

รถใหม่ และรถที่มีอายุ
ไม่เกิน 10 ปี ใช้งานบ่อยๆ
และอาจเกิดเหตุเฉี่ยวชนบ่อยครั้ง
ชั้น 2+

รถที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้มานาน
ต้องการให้มีความคุ้มครอง
ใกล้เคียงชั้น 1 สูญหายไฟไหม้
ก็เคลมได้ แต่ขอจ่ายเบี้ยน้อยกว่า
ชั้น 3+

รถที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้มานาน
เกิดเหตุไม่บ่อย แค่เมื่อเกิดเหตุก็มี
ประกันซ่อมให้ ประหยัดไม่ต้องควัก
จ่ายเอง
คุ้มครองตัวรถ
 • รถชน / เสียหายทั้งคัน(บาทต่อครั้ง)
 • สูญหาย / ไฟไหม้(บาทต่อครั้ง)
 • น้ำท่วม
  (บาทต่อครั้ง)
ตามทุนประกันภัย
200,000
150,000
ตามทุนประกันภัย
200,000
-
ตามทุนประกันภัย
100,000
100,000
คุ้มครองคนขับ / ผู้โดยสาร
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  (บาทต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล
  (บาทต่อคน)
 • ประกันคนขับกรณี
  คดีอาญา (บาทต่อครั้ง)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
คุ้มครองบุคคลภายนอก
 • ชีวิต และร่างกาย
  (บาทต่อคน)
 • ทรัพย์สิน
  (บาทต่อครั้ง)
1,000,000
(10,000,000 บาทต่อครั้ง)
1,000,000
(10,000,000 บาทต่อครั้ง)
1,000,000
(10,000,000 บาทต่อครั้ง)
2,500,000
1,000,000
1,000,000
คุ้มครองทรัพย์สินในรถหากถูกโจรกรรม (บาทต่อปี) ยกเว้น เครื่องประดับ อัญมณี ทอง เงิน ธนบัตร เอกสารสำคัญ วัตถุโบราณ
20,000
10,000
10,000
ประหยัดค่าใช้จ่าย
รับค่าเดินทาง 1,000 บาท
ทุกครั้งที่ซ่อมศูนย์เกิน 7 วัน
(เฉพาะเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณี)
ไม่ต้องจ่ายค่่าเสียหาย
ส่วนแรก
ไม่ต้องจ่ายค่่าเสียหาย
ส่วนแรก
เบี้ยรวมภาษีอากร (บาทต่อปี)
ตามรุ่นรถและทุนประกันภัย
10,500
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)
8,500
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)
การซ่อมรถ
ซ่อมศูนย์ อายุรถไม่เกิน 5 ปี ซ่อมอู่คู่สัญญา อายุรถ
ไม่เกิน 10 ปี
ซ่อมอู่คู่สัญญา
ซ่อมอู่คู่สัญญา
ตรวจสภาพรถ
ตรวจสภาพรถภายใน 7 วัน
(สามารถเคลมแบบมีคู่กรณี
ได้ทันที หลังจากที่ซื้อ)
ไม่ตรวจสภาพรถ
ไม่ตรวจสภาพรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับประกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยกเว้น รถรับจ้าง รถให้เช่า รถนำเข้า รถดัดแปลงสภาพและรถที่มีราคาเกิน 10 ล้านบาท

ค่าเบี้ยประกันภัย

 
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 3+
เบี้ยรวมภาษีอากร (บาทต่อปี)
ตามรุ่นรถ
และทุนประกันภัย
10,500
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)
8,500
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)
กรณีที่ลูกค้าไม่รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินในรถหากถูกโจรกรรม
และภัยน้ำท่วม
-
9,000
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)
7,500
(รถทุกประเภท ราคาเดียว)

ค่าเบี้ย พ.ร.บ.

 
รถเก๋ง
รถกะบะ
รถตู้โดยสาร
เบี้ย พ.ร.บ. (บาทต่อปี)
645.21
967.28
1,182.35

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : ประเภทของรถยนต์ที่สามารถสมัคร ประกันภัยรถยนต์ ทีเอ็มบี หายห่วง ชัวร์ ได้มีอะไรบ้าง และกำหนดเงื่อนไขอายุรถที่สามารถรับประกันครั้งแรกไว้อย่างไรบ้าง?
คำตอบ : รับประกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้โดยสาร ยกเว้น รถรับจ้าง รถให้เช่า รถนำเข้า รถดัดแปลงสภาพรถที่มีราคาเกิน 10 ล้านบาท
 • ประเภท 1 - อายุรถไม่เกิน 5 ปี - แบบซ่อม ศูนย์ห้าง
   - อายุรถไม่เกิน 10 ปี - แบบซ่อมอู่ ในเครือข่าย ของบริษัท
 • ประเภท 2+ - อายุรถไม่เกิน 20 ปี - ซ่อมศูนย์ ห้างไม่ได้ซ่อม อู่ในเครือข่ายของ บริษัทเท่านั้น
 • ประเภท 3+ - อายุรถไม่เกิน 20 ปี - ซ่อมศูนย์ ห้างไม่ได้ซ่อม อู่ในเครือข่ายของ บริษัทเท่านั้น
 
คำถาม : สามารถซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กับธนาคาร ทีเอ็มบี ได้หรือไม่ อย่างไร?
คำตอบ : สามารถซื้อได้เฉพาะกรณีลูกค้าซื้อคู่กับประกันรถยนต์ประเภท 1 หรือ ประเภท 2+ หรือ 3+ ด้วยเท่านั้น ไม่แยกขายเฉพาะ พ.ร.บ. อย่างเดียว
 
คำถาม : ชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
คำตอบ : ชำระได้ 2 วิธี ดังนี้
 • เงินสด
 • บัตรเครดิต ได้ทุกธนาคาร กรณีเป็นบัตรเครดิตของ TMB ลูกค้าสามารถแบ่งชำระ 0% 6 เดือน
 
คำถาม : กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ต้องติดต่อหรือปฏิบัติอย่างไร?
คำตอบ : เมื่อเกิดเหตุ สามารถโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วน 1726 กด 1 (แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์) ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คำถาม : เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อที่หมายเลขใด?
คำตอบ : ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2305-4460
 
คำถาม : การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Service) มีอะไรบ้าง?
คำตอบ : ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไปในสถานที่ที่สมาชิกต้องการ ภายในระยะทาง 25 กม. กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 25 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
 • สำหรับการยก/ลากรถ ระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการ
  กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • ฟรี บริการน้ำมัน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 5 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน
 • บริการรถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
นอกเหนือจากบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแล้ว ยังรวมถึงบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า TMB ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 • บริการแนะนำสถานที่พยาบาลทางการแพทย์ต่าง ๆ
 • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
 • บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
 • บริการจองโรงแรม
 • บริการจองรถลีมูซีน
 • บริการจองรถเช่า
 • บริการจองภัตตาคาร
 • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนพร้อม
สำเนาทะเบียนรถ

และเอกสารเตือนต่ออายุ (ถ้ามี)
2
ชำระเบี้ย