ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

แค่แสดงบัตร
ก็เบิกได้เต็มวงเงิน
ตามความคุ้มครอง

 

ด้วยประกันสุขภาพ
ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท
ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี
เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

คืออะไร?

........ คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจาก การเจ็บป่วยจากโรคหรือ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

ดีกว่ายังไง?

 • หมดห่วง ไม่ว่าป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ก็เบิกได้
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที
 • ซื้อให้พ่อหรือแม่ สามารถนําเบี้ยประกันภัยสุทธิไม่เกิน 15,000 บาท
  ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขของ
  กรมสรรพากร

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% พร้อมผู้ป่วยนอก
(TMB Health Care Plus OPD 100% Sure)
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%
(TMB Health Care 100% Sure)
วงเงินคุ้มครอง (บาท)
วงเงินคุ้มครอง (บาท)
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากการป่วย
จากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
1,000 (1 ครั้งต่อวัน / 30 ครั้งต่อปี /
7 ครั้งต่อโรค)
-
เบิกได้สูงสุดต่อปี
300,000 (สูงสุดต่อปี)
300,000 (สูงสุดต่อปี)
เบิกได้สูงสุดต่อโรคหรืออุบัติเหตุ
 • ค่าห้องผู้ป่วย ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล
 • ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์
  และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และคำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
จ่ายตามจริง รวมกันแล้ว
ไม่เกิน 30,000 บาท
จ่ายตามจริง รวมกันแล้ว
ไม่เกิน 30,000 บาท
มีค่าเดินทางให้สำหรับวันไป และกลับ
จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลในแต่ละครั้ง
1,000 (30 ครั้งต่อปี)
1,000 (30 ครั้งต่อปี)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 1)
ครอบคลุมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
ถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000
300,000
สิทธิประโยชน์จากบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%
 • เพียงนำบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่ง
  ทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • บุตร (ผู้มีเงินได้) ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุทธิไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • สิทธิในการใช้วงเงินของบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% นั้นขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของบริษัท
ไม่คุ้มครองกรณี ดังนี้
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน (รวมทุกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร)

ค่าเบี้ยประกันภัย

 
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
รวมภาษีอากรแล้ว
อายุผู้เอาประกัน
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% พร้อมผู้ป่วยนอก
(TMB Health Care Plus OPD 100% Sure)
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%
(TMB Health Care 100% Sure)
เด็กเล็กก็ซื้อได้
ตั้งแต่ 6 เดือน - 6 ปี
21,000
11,300
7 - 14 ปี
8,500
5,700
15 - 39 ปี
8,000
4,300
40 - 59 ปี
12,000
6,300
60 - 65 ปี
18,000
10,800
66 - 70 ปี
22,000
15,200
ส่วนลดเบี้ยค่าประกันภัยในปีต่ออายุ
กรณีประวัติดีไม่มีเคลม
10%
10%
รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัคร ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 6 เดือน – 70 ปี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 
คำถาม : ผู้สมัครแผนประกันสุขภาพ จะต้องใช้เอกสารการสมัครอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • อายุ 6 เดือน – 14 ปี ใช้เอกสาร ดังนี้ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และ ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมลงนาม
 • อายุ 15 – 70 ปี ใช้เอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Work Permit และ Passport (กรณีชาวต่างชาติ) และกรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมลงนาม
 
คำถาม : สามารถซื้อประกันสุขภาพได้สูงสุดกี่ฉบับ?
คำตอบ : ผู้เอาประกัน 1 ท่านสามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ รวมทุกแผนผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร TMB
 
คำถาม : ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% ได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่?
คำตอบ :
 • คุ้มครองทันทีเฉพาะกรณีเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ต้องพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วันก่อนหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ต้องพ้นระยะรอคอย (Waiting Period) 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
หมายเหตุ : ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หาย
 
คำถาม : ลูกสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำ ให้แก่พ่อแม่ของตนเองหรือพ่อแม่ของคู่สมรสมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทได้นั้น เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อแม่ที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • บิดาหรือมารดาแต่ละคนต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา รวมทั้งเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ (คู่สมรส) ที่ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
 • หากบุตรหรือผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดา มารดา ให้เฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่บุตรหรือผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ต้องเป็นการทำประกันภัยสุขภาพสำหรับบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย
 
คำถาม : ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ณ วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่สาขาได้เลยหรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้รับเลย บมจ.ไทยประกันภัย จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันภัยการประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่เพื่อใช้เป็นหลักฐาน หรือใช้ประกอบการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ผู้ชำระค่าเบี้ยประกันจะต้องแจ้งกับพนักงานขาย พร้อมให้ข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือรับรองการหักลดหย่อนภาษีให้ถูกต้อง
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น

สาขาใกล้คุณ

 
 

สาขาที่ใกล้คุณ ค้นพบ 1 สาขา

1. สาขาสำนักงานใหญ่
 
รหัสสาขา :
001
ที่ตั้ง :
ตั้งอยู่ชั้น 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
02-299-2349, 02-299-2350
โทรสาร :
02-273-7806
เวลาทำการ :
จ - ศ : 08.30 - 15.30 น.