ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี

ประกันเดินทาง
ต่างประเทศออนไลน์
ซื้อง่าย 5 นาทีจบ
แล้วเที่ยวให้เต็มที่

 

ด้วยประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาต ว.00008/2546

ประกัน

เดินทางออนไลน์ที่
ทีเอ็มบี

คืออะไร?

........ คือ ประกันเดินทางต่างประเทศออนไลน์ ที่คุ้มครองชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน สัมภาระ การเดินทาง และเครื่องบินดีเลย์

ประกัน

เดินทางออนไลน์ที่
ทีเอ็มบี

ดีกว่ายังไง?

 • เลือกความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ!
 • คุ้มครองทุกปัญหาของนักเดินทาง
 • มีทั้งแบบรายเที่ยว (Single Trip) และรายปี (Annual Trip)
 • ซื้อง่าย ไม่กี่คลิก จบภายใน 5 นาที

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

มีให้เลือก 3 แผนความคุ้มครอง คือ
Diamond
สำหรับนักเดินทางที่มองหาความคุ้มครองสูงๆ
และมีบริการเสริมครบครัน
Gold
แผนความคุ้มครองยอดฮิต ราคาไม่แพง และคุ้มครองครอบคลุม
Silver
เดินทางใกล้ๆ จำนวนวันน้อยๆ แนะนำแผนนี้เลย
ความคุ้มครอง
Diamond
Gold
Silver
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
1,500,000
1,500,000
1,500,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
5,000,000
4,000,000
1,500,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
1,000,000
1,000,000
750,000
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
2,000,000
2,000,000
2,000,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
5,000,000
3,000,000
2,000,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
1,500,000
1,500,000
1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
100,000
100,000
100,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
250,000
150,000
100,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
75,000
75,000
75,000
เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ
ไม่เกิน 3,000
ต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
ไม่เกิน 2,500
ต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
ไม่เกิน 1,000
ต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน
การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
250,000
150,000
70,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายศพกลับสู่ประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
2,000,000
การส่งศพกลับประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
1,000,000
บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง และบริการ
ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลถายนอก
4,000,000
3,000,000
1,000,000
ความล่าช้าของเที่ยวบิน
ไม่เกิน 7,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 28,000
ไม่เกิน 5,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 20,000
ไม่เกิน 2,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 8,000
การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
500,000
300,000
200,000
การพลาดต่อเที่ยวบิน
ไม่เกิน 3,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 12,000
ไม่เกิน 2,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 8,000
ไม่เกิน 1,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 4,000
การลดจำนวนวันเดินทาง
500,000
300,000
200,000
การจี้เครื่องบิน
100,000
100,000
100,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 50,000
ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 30,000
ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 20,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
5,000
3,000
-
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ไม่เกิน 7,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 28,000
ไม่เกิน 5,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 20,000
ไม่เกิน 2,000
(ทุก 6 ชม.)
สูงสุด 8,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
30,000
20,000
-
รางวัล โฮล - อิน - วัน
(ลูกค้าที่เดินทางไปตีกอล์ฟและทำโฮล - อิน - วัน ได้ จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม)
20,000
10,000
-
ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า
25,000
20,000
15,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
20,000
20,000
7,500

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกัยภัยต้องสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยเดินทางก่อนเริ่มเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยโดย
  นับจากวัน และเวลาที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 - 80 ปีบริบูรณ์ และแผนประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว คุ้มครองการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • แผนประกันภัยแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
  และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน,
  คิวบา, อิรัก, อิหร่าน, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย,
  ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน และอุซเบกิสถาน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่่วยมาก่อนการเอาประกันภัย
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • กรณีเหตุเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้าย
  คล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล
  การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • กรณีเหตุเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
 • กรณีเหตุเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
  เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ ปอด ความดัน และเนื้องอกร้ายแรง

ประกันเดินทางออนไลน์ที่คัดสรรโดย TMB

ประกันเดินทางออนไลน์
คัดมาแล้วจาก เอ็ม เอส ไอ จี (MSIG)
บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลก
มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
ด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท

เอกสารประกอบการเดินทาง

รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-007-9049 สามารถติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.30-18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนัตขัตฤกษ์) หรือ ในระหว่างเดินทางต่างประเทศ ติดต่อ MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร. 02-039-5704 หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ที่นำเสนอขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com สามารถเลือกซื้อเป็นรายเที่ยวและรายปีได้หรือไม่ และ รายเที่ยวกับรายปี คุ้มครองระยะเวลากี่วัน?
คำตอบ : สามารถเลือกซื้อเป็นรายเที่ยวและรายปีได้ โดย
 • รายเที่ยว คุ้มครองระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 180 วันต่อทริป
 • รายปี คุ้มครองระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 120 วันต่อทริป
 
คำถาม : ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี มีเงื่อนไขการรับประกันภัยอย่างไรบ้าง?
คำตอบ : เงื่อนไขการรับประกัน มีดังนี้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 - 80 ปีบริบูรณ์
  แผนประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรักษาพยาบาล
 
คำถาม : การสมัคร ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการสมัครบ้าง?
คำตอบ : สามารถซื้อประกันเดินทาง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com โดยบันทึกรายละเอียดข้อมูลการทำประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com และชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน
 
คำถาม : สามารถซื้อ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com ได้สูงสุดกี่คน?
คำตอบ : ซื้อสูงสุดได้ 5 คน / ทริป โดยทั้ง 5 คน จะต้องเดินทางไปและกลับในทริปเดียวกัน
 
คำถาม : หากสมัครทำ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com แล้ว ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
คำตอบ : จะเริ่มคุ้มครองตามวันที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งจะเริ่มคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยนับจากเวลาที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
 
คำถาม : เริ่มผลความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อซื้อ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านเว็บไซต์ tmbbank.com เมื่อใด?
คำตอบ : จะเริ่มความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ตอนที่สมัครทำประกันภัยผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางผ่านเว็บไซต์ tmbbank.com
 
คำถาม : หากเดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถซื้อประกันภัยได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ จะต้องซื้อประกันภัยเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย
 
คำถาม : หลังจากสมัครทำ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี แล้ว ลูกค้าจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง และกรมธรรม์ฉบับจริงลูกค้าจะได้รับเอกสารตอนไหน?
คำตอบ : หลังจากสมัครทำประกันและยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS (ทันทีหลังส่งตัดเงินผ่านเรียบร้อย) และรายละเอียดกรมธรรม์ให้ทางอีเมลตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ที่ (ไม่เกิน 15 นาที หลังจากทำรายการ) เอกสารที่ได้รับมีดังนี้
 • เอกสารทางการเงิน หน้าตาราง รายละเอียดความคุ้มครอง และลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ตาม Link ของบริษัทฯ ที่แนบไปพร้อมกับอีเมล
 • กรณีลูกค้าต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง ลูกค้าสามารถติดต่อ MSIG Call center ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2788-9000 เพื่อดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริง
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
เตรียมข้อมูลก่อนสมัคร คือเลขที่บัตรประชาชน
หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
2
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณ
เบี้ยประกันภัย
3
เลือกแบบประกันภัย
ที่ถูกใจ และชำระเบี้ย

โปรโมชั่น