อัตราส่วนเงินกองทุน

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 30 พ.ย. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 31 ต.ค. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 30 ก.ย. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 31 ส.ค. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 31 ก.ค. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 30 มิ.ย. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 31 พ.ค. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 30 เม.ย. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 31 มี.ค. 2561 PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน ณ 28 ก.พ. 2561 PDF