ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
30 พฤศจิกายน 2561 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด PDF
16 พฤศจิกายน 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2561 PDF
16 พฤศจิกายน 2561 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ฉบับสอบทาน) PDF
13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) PDF
13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) PDF
17 ตุลาคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 PDF
17 ตุลาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน) PDF
17 ตุลาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
17 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) PDF