ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
17 กันยายน 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2561 PDF
23 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 และ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ฉบับตรวจสอบ) PDF
23 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) PDF
23 สิงหาคม 2561 งบการเงินครึ่งปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 สิงหาคม 2561 ชี้แจงข้อมูลเรื่องการทำธุรกรรมและการลงทุนในประเทศตุรกี PDF
17 สิงหาคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2561 PDF
25 กรกฎาคม 2561 การเข้าทำสัญญากับ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย จำกัด เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด PDF
19 กรกฎาคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 PDF
19 กรกฎาคม 2561 งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
19 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) PDF