ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 มกราคม 2564 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PDF
20 มกราคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
18 ธันวาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 PDF
3 ธันวาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 ธันวาคม 2563 PDF
20 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด PDF
18 พฤศจิกายน 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 PDF
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) PDF
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สอบทานแล้ว) PDF