งบการเงิน

ดูย้อนหลัง

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
ธนาคารธนชาต - งบการเงินไตรมาส 4 และ 12 เดือน ปี 2563 PDF  
ธนาคารทหารไทย - งบการเงินไตรมาส 4 และ 12 เดือน ปี 2563 PDF  
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 PDF  
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 PDF  
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 PDF  
งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2562 PDF  
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562 PDF  
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 PDF  
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 PDF  
งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2561 PDF