งบการเงิน

ดูย้อนหลัง

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2553 PDF  
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 PDF  
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2553 PDF  
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2553 PDF  
งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2552 PDF  
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2552 PDF  
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2552 PDF  
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2552 PDF  
งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2551 PDF  
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2551 PDF