การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ดูย้อนหลัง

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2561 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4 ปี 2560 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2560 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2560 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2560 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4 ปี 2559 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2559 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2559 PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2559 PDF