การประชุมผู้ถือหุ้น
หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
(ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม ในรูปแบบ
DVD หากสนใจสอบถามได้ที่ บรรษัทภิบาล
โทร 02-299-2769)
Adobe Acrobat 5.1 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
(*ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม ในรูปแบบ
DVD หากสนใจสอบถามได้ที่ บรรษัทภิบาล
โทร 02-299-2769)
Adobe Acrobat 274.8 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
(*ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม ในรูปแบบ
DVD หากสนใจสอบถามได้ที่ สายงานบรรษัทภิบาล
โทร 02-299-2769)
Adobe Acrobat 300.4 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
(*ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม ในรูปแบบ DVD หากสนใจสอบถามได้ที่ สายงานบรรษัทภิบาล โทร 02-299-2769)
Adobe Acrobat 329.4 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
(*ธนาคารได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม ในรูปแบบ DVD หากสนใจสอบถามได้ที่ สายงานบรรษัทภิบาล โทร 02-299-2769)
Adobe Acrobat 343.4 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 Adobe Acrobat 184.0 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 Adobe Acrobat 1.1 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2550 Adobe Acrobat 351.9 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 Adobe Acrobat 195.0 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 Adobe Acrobat 227.8 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2548 Adobe Acrobat 201.6 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 Adobe Acrobat 1.4 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2547 Adobe Acrobat 794.0 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 Adobe Acrobat 2.2 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2546 Adobe Acrobat 1.2 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 Adobe Acrobat 1.3 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 Adobe Acrobat 773.7 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 Adobe Acrobat 469.8 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 Adobe Acrobat 1.1 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1-2542 Adobe Acrobat 1.1 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 Adobe Acrobat 1.7 MB
สมัครรับข่าวสารจาก TMB