เงินฝากเพื่อออม

 

ผลิตภัณฑ์

เคยถามตัวเองมั้ย ว่าปกติคุณเก็บก่อนใช้? หรือ ใช้ก่อนเก็บ? จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณแบ่งเก็บออมก่อนแล้วค่อยใช้ และเลือกออมผ่านบัญชีเพื่อออมที่ให้ดอกสูงกว่า ที่มีให้เลือกออมได้หลากหลายสไตล์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

อยากมีหลักประกันให้คนข้างหลัง แต่ไม่อยากซื้อประกัน เพราะเข้าใจยาก และไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้ง

อยากเก็บเงินตามเป้าหมาย แบบไม่เสี่ยง แต่ต้องได้ผลตอบแทนสมเหตุสมผล

Close Video