It's

Time to upgrade your device, if you wanna see our awesome content


สินเชื่อสวัสดิการทหาร

เพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านเพื่อข้าราชการทหาร ผ่อนสบาย

รายละเอียดเพิ่ม
อเนกประสงค์

ให้เรื่องจำเป็นในชีวิต ไม่ต้องรออีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่ม
บำเหน็ดตกทอด

ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลังเกษียณ

รายละเอียดเพิ่ม

สินเชื่อบ้านเพื่อข้าราชการทหาร

ให้เป้าหมายในชีวิตเป็นจริงได้ง่ายกว่า

เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

fire extinguisher icon

ผ่อนชำระสบายๆ

ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี

bird origamy icon

วงเงินอนุมัติสูง

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

no fee icon

รับฟรีประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้