สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดบัญชี

เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ

 • ห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้

  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • รับเครดิตเงินคืน

  กู้ได้สูงสุด 100%

  ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

  ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

 • สำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืน

  ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

 • ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

  ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

เงื่อนไข 

 • ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด 
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี

เครื่องคำนวณ