สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร)

รายละเอียดบัญชี

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น

 • คุ้มครองชีวิตถึง99ปี

  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 • ห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้

  อัตราดอกเบี้ยต่ำ

 • รับผลตอบแทนสูง

  วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

  วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

 • สำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืน

  ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก

  ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี

 • รับเครดิตเงินคืน

  ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

  ใช้สิทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการทหาร

เงื่อนไข 

 • ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำ (ไม่รวมลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างงาน) 
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ หรือ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครดำเนินการหักเงินเดือนนำส่งเพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคารฯ 
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ 
 • อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ 
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี