คุณ วันชัย ได้แนะนำท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

ลงทะเบียนร่วมแคมเปญ “ชวนเพื่อนมา WOW”

เมื่อเปิดบัญชี TMB All Free พร้อมเปิดใช้บัตรเดบิต
ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชี

รับฟรี! 100 WOW ไว้แลกของรางวัลมากมาย

3 พ.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

 

 

เงื่อนไขรับ 200 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 200 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีที TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เท่านั้น และทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ
 2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 7. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 8. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/allfree
 9. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Loading...
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่ม “ตกลง”
เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมุลได้ภายหลัง