บริการแจ้งเตือนทาง SMS

บริการแจ้งเตือนทาง SMS

รายละเอียดบัญชี

บริการแจ้งเตือนทาง SMS (TMB SMS Alert) ให้คุณรู้ทุกความเคลือนไหวของบัญชี เพิ่มความมั่นใจให้ทุกการทำธุรกรรมการเงินของคุณ

สมัครใช้บริการ TMB SMS Alert ได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของ TMB แล้วทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ก็อยู่ในสายตาคุณทันที

SMS บอกคุณทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ทันทีเมื่อ

 • มีการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน
 • มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
 • มีเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ
 • แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • แจ้งผลเช็คคืน

วิธีการสมัครและยกเลิกผ่านตู้ ATM 

วิธีการสมัครผ่านตู้ ATM

 • สอดบัตร และกดรหัสบัตร
 • เลือกรายการ “อื่นๆ” และเลือกรายการ “บริการ SMS Alert “
 • เลือกรายการ “สมัคร TMB SMS Alert”
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกดยืนยัน
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเลือก “ยืนยัน”
 • หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น เลือก “ไม่ต้องการ”
 • ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการเพื่อยืนยันการสมัคร และระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยันมายังโทรศัพท์มือถือของท่าน

วิธีการยกเลิกผ่านตู้ ATM

 • สอดบัตร และกดรหัสบัตร
 • เลือกรายการ “อื่นๆ” และเลือกรายการ “บริการ SMS Alert “
 • เลือกรายการ “ยกเลิก TMB SMS Alert”
 • เลือก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยกเลิกบริการ TMB SMS Alert
 • หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น เลือก “ไม่ต้องการ”
 • ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการเพื่อยืนยันการยกเลิกบริการ และระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยันมายังโทรศัพท์มือถือของท่าน

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert 

ค่าธรรมเนียม SMS Alert เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การยกเว้นค่าบริการ SMS Alert

 • กลุ่มลูกค้าเอกสิทธิ์, กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ, กลุ่มลูกค้าธนบดี และกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตร ทีเอ็มบี รอยัล ท๊อป บราส (TMB Royal Top Brass Credit Card Holder) ได้รับการยกเว้น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert ของทุกบัญชีของลูกค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TMB SMS Alert 

 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อท่านทำรายการธุรกรรมได้แก่ ฝาก/ถอนเงิน, โอนเงิน, รูดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต, รายการเงินเข้า/หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทางบริการต่างๆของธนาคารทันทีตลอด 24 ช.ม. ยกเว้น ประเภทธุรกรรมที่รอผลการทำรายการ (หลังเวลา 23.00 น.) เช่น การโอนเงินต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ, ผลเช็คคืน และรายการเงินเข้า/หักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะส่ง SMS ให้ท่านในวันถัดไป
 • ลุกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนกับธนาคารอีกครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง การให้บริการ TMB SMS Alert ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร
 • ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ TMB SMS Alert โดยหักบัญชีอัตโนมัติทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน
 • อัตราค่าธรรมเนียมบริการ TMB SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดการใช้ 

 • ผู้สมัครต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีร่วม) และใช้บริการบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตของธนาคาร
 • ประเภทธุรกรรมที่ธนาคารส่ง SMSแจ้งเตือนได้แก่รายการ ฝาก/ถอนเงิน, โอนเงิน, รูดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต, รายการเงินเข้า/หักบัญชีอัตโนมัติและผลเช็คคืน
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อท่านทำรายการธุรกรรมได้แก่ ฝาก/ถอนเงิน, โอนเงิน, รูดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต, รายการเงินเข้า/หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทางบริการต่างๆของธนาคารทันทีตลอด 24 ช.ม. ยกเว้น ประเภทธุรกรรมที่รอผลการทำรายการ (หลังเวลา 23.00 น.) เช่น การโอนเงินต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ, ผลเช็คคืน และรายการเงินเข้า/หักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะส่ง SMS ให้ท่านในวันถัดไป
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือยกเลิกบริการ TMB SMS Alert ได้ที่ตู้ ATMของ TMB หรือ Contact Center 1558
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • ธนาคารของสงวนสิทธ์ยกเลิกบริการ TMB SMS Alert ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการจากบัญชีที่สมัครใช้บริการได้