รู้จักตัวเองก่อนการลงทุน

การลงทุนที่ดีต้องเริ่มต้นจาการรู้จักนิสัยของตัวเองก่อน มาตรวจเช็คนิสัยของคุณเพื่อหากองทุนที่เหมาะกับคุณกันดีกว่า

1 คุณต้องการลงทุนเพื่ออะไร

 • เพื่อลดหย่อนภาษีเป็นหลัก

 • เพื่อผลตอบแทนสูงสุด

 

2 คุณอยากลงทุนแบบใด คุณยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน

 • เน้นลงทุนในหุ้น อยากลงทุนปีไหน ก็ลง

 • เน้นลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ยามเกษียณ

 • ความเสี่ยงต่ำ แต่ยังได้ผลตอบแทนที่ดี

 • ความเสี่ยงปานกลาง พร้อมผลตอบแทนที่ดีขึ้น

 • ความเสี่ยงเต็มที่ ขอให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ

 

3 คุณอยากลงทุนแบบใด

 • ระบุระยะเวลาการลงทุนอย่างชัดเจน

 • ขอความเสี่ยงต่ำที่สุด ซื้อ-ขายได้ทุกวัน

 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

 • เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี

 • เน้นลงทุนในต่างประเทศ

 • เน้นลงทุนในทองคำหรือน้ำมัน

 

4 ประเภทสินเชื่อ

 • เพื่อการออม

 • เพื่อธุรกิจ

 • ชำระเงิน

 • เรียกเก็บเงิน

 • สินเชื่อทั่วไป

 

5 รูปแบบการชำระเงิน

 • เข้าบัญชีปรกติ

 • เข้าบัญชีย่อยหลายบัญชี

 • รายครั้ง

 • ประจำทุกงวด

 • ผ่านช่องทางอื่นๆ

 
เริ่มใหม่ ค้นหาบริการ