ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศธนาคาร: ธนาคาร TMB เปิดให้บริการสาขาในห้างตั้งแต่วัน เสาร์ที่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป
ประกาศธนาคาร: ธนาคาร TMB เปิดให้บริการสาขาในห้างตั้งแต่วัน เสาร์ที่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป
21 พฤษภาคม 2553

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า ธนาคารจะเปิดให้บริการสาขาในห้างทั่ว ประเทศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 เป็นต้น ไป โดยเวลาเปิด-ปิดของ แต่ละสาขาจะเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดของแต่ละห้าง ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงปิดสาขาในห้างที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถาม โทร TMB PhoneBanking 1558

สมัครรับข่าวสารจาก TMB