ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีเอ็มบี แสดงจุดยืน สนับสนุนผู้ประกอบการยางภาคใต้ จับมือหอการค้าสงขลา เตรียมผู้ประกอบการรับ AEC
ทีเอ็มบี แสดงจุดยืน สนับสนุนผู้ประกอบการยางภาคใต้ จับมือหอการค้าสงขลา เตรียมผู้ประกอบการรับ AEC
26 กุมภาพันธ์ 2556
หาดใหญ่ , 21 กุมภาพันธ์ 2556 ทีเอ็มบี สนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จัดบริการทางการเงินเฉพาะอุตสาหกรรม (Sector-based Solutions) เน้นให้บริการที่ตอบโจทย์แบบครบวงจรและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ประเดิมจัดสัมมนาผู้ประกอบการยางภาคใต้ ผนึกหอการค้าจังหวัดสงขลาและทีมนักวิเคราะห์เสริมความรู้ ชี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมยาง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินก่อนเข้าสู่ AEC

นายวิกรานต์  ปวโรจน์กิจ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่าในปีนี้ ทีเอ็มบี เน้นความเป็นเลิศในด้านธุรกรรมทางการเงินที่ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน หรือ Transactional Banking เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่แตกต่าง ตรงกับความต้องการ และดีขึ้นอยู่เสมอ ตามแนวคิด Make THE Difference โดยเจาะลึกถึงความเข้าในวงจรธุรกิจของลูกค้าแบบทั้งซัพพลายเชน ทั้งในด้านการเงิน  เช่น  แหล่งเงินทุน  การบริหารเงิน  การจัดการด้านรับจ่าย  รวมถึงด้านข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ด้านเศรษฐกิจ   และปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญมาตลอดในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดทีมงานผู้ดูแลเฉพาะอุตสาหกรรมเข้ามาให้บริการผู้ประกอบการในกลุ่มนี้

ทีเอ็มบีเชื่อว่า Sector – based Solution สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราที่ทีเอ็มบีได้จัดสรรให้กับผู้ประกอบการนั้น สามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจของผู้ส่งออกยางได้อย่างครบถ้วน โดย Trade On Demand Financing เงินทุนหมุนเวียนที่ธนาคารนำเสนอ จะเป็นวงเงินที่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการจะนำไปใช้หมุนเวียนได้ทั้งก่อนและหลังการส่งออก ช่วยลดต้นทุนด้วยการคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ใช้จริง และลดภาระในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน โดยธนาคารฯ จะดำเนินการด้านการจ่ายเงินแทนลูกค้า สำหรับด้านธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารฯ ได้นำเสนอบริการ TMB One Bank One Account เพื่อลดภาระในการทำธุรกรรมในประเทศให้กับผู้ประกอบการ โดยมั่นใจว่า ผู้ประกอบการจะได้รับบริการที่ช่วยให้การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด

ORRAF e-CESS เป็นอีกหนึ่งบริการ ที่ทีเอ็มบีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่ร่วมกับ ORRAF ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระค่าเงินสงเคราะห์กองทุนสวนยางผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยนายวีระชัย อมรรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการค้าต่างประเทศและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี กล่าวว่า “บริการดังกล่าวเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ส่งออกยางนอกราชอาณาจักร เพราะจะทำให้ผู้ส่งออกยางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว ช่วยลดการจัดการด้านเอกสารและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำป็นลง ธนาคารจะรับชำระค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์โดยการหักเงินจากบัญชีของผู้ส่งออกยางผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารในเวลาทำการปกติ หรือทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และระบบจะนำเข้าบัญชีของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางต่อไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความคล่องตัวในการทำรายการแล้ว ยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ต้องกู้เงินมาเตรียมไว้อีกด้วย” 

สำหรับการสัมมนา”ผนึกกำลังผู้ประกอบการยางภาคใต้” ที่จัดในครั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ความรู้และข้อมูลเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง ภาคใต้ ตามแนวทางที่ต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับบริการของธนาคาร โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ดร.สุรชัย  จิตภักดีบดินทร์  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหว AEC เพื่ออุตสาหกรรมยาง ภาคใต้” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น  รวมถึงได้ตระหนักถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม  ด้วยการบรรยายพิเศษของ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป


สมัครรับข่าวสารจาก TMB