ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศธนาคาร: www.tmbdirect.com อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว
ประกาศธนาคาร: www.tmbdirect.com อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว
4 มิถุนายน 2553

เรียน ท่านลูกค้าธนาคาร

ธนาคารฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ระบบ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว   ธนาคารฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ในระหว่างที่ท่านรอ ท่านทราบหรือไม่ว่า 


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสารจาก TMB