ทีเอ็มบี คว้ารางวัล DRIVE AWARD 2019

ทีเอ็มบี คว้ารางวัล DRIVE AWARD 2019

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี รับมอบรางวัลในงาน DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีเอ็มบีได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ประเภท FINANCIALS ในด้านความเป็นเลิศของการเป็นต้นแบบองค์กรในภาคธนาคาร ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับหน้าข่าว