ทีเอ็มบี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

ทีเอ็มบี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

คุณจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี และคุณฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกุลวัชร ภูริชยวโรดม จากดิ ออริจินัล ฟาร์ม และ คุณกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม จาก จี.พี.อะไหล่ ที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ด้วยการเป็นองค์กร SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

กลับหน้าข่าว