ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ในยุคดิจิทัลที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น กลายเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจต่างตระหนักถึงเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เร่งขับเคลื่อนการปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ธุรกิจเอสเอ็มอีซึ่งมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด แต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวมากกว่านั้นก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ซึ่งการปรับตัวของธุรกิจเอสเอ็มอีจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง หรือนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นั่นคือโจทย์ใหญ่ของ ทีเอ็มบี ที่ต้องการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยให้สามารถต่อยอดโอกาสธุรกิจให้เติบโต และ ได้มากกว่า (Get MORE with TMB) จึงได้เปิดหลักสูตร “LEAN Quick Win” ขึ้นมา เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่สอนเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้กับเอสเอ็มอีไทยโดยเฉพาะ

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี บอกเล่าถึงหลักสูตร LEAN Quick Win ว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค้นพบไอเดียใหม่ พร้อมสร้างความต่างให้ธุรกิจ โดย LEAN Quick Win เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี และ เคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีแนวทางร่วมกันคือต้องการต่อยอดโอกาสธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี จึงได้จัดหลักสูตรเวิร์คช็อปแบบเข้มข้น และเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าร่วมการอบรมได้ในวงกว้าง

“เอสเอ็มอีจะได้รับความรู้ในแบบผสมผสานกัน ระหว่างแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Lean กับแนวทาง Design Thinking ที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และครอบคลุมความรู้ที่สำคัญสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเติบโตอย่างแตกต่างในยุคดิจิทัลนี้ และที่มากไปกว่านั้นคือเอสเอ็มอีจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทางเคเอ็กซ์ มจธ. และทีเอ็มบี ด้วย” ดร.รุจิกร กล่าว

ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

กลับหน้าข่าว