ทีเอ็มบี เจาะลึกเศรษฐกิจไทย

ทีเอ็มบี เจาะลึกเศรษฐกิจไทย

ทีเอ็มบี โดยนายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ จัดงาน TMB The Economic Insight 2019 "เจาะลึกเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งรับ EEC ในยุคดิจิทัล" เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แก่ลูกค้าธุรกิจ จำนวนกว่า 400 ราย โดยมี นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี วิเคราะห์และแนะนำการปรับกลยุทธ์หาตลาดใหม่ๆ พัฒนานวัตกรรมสร้างความต่าง และเครือข่ายการผลิต รวมทั้งช่องทางการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

กลับหน้าข่าว