บริการช่องทางออนไลน์ใหม่จากทีเอ็มบี

บริการช่องทางออนไลน์ใหม่จากทีเอ็มบี

กรุงเทพฯ: 11 กันยายน 2560 -- นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริการ “SME Call Me Now” ช่องทางการบริการใหม่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล เพียงกรอกข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ www.tmbbank.com และคลิกที่สัญลักษณ์  Call Me Now ลูกค้าเอสเอ็มอีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทีเอ็มบี ภายใน 5 นาที เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ เบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีพร้อมเพิ่ม และสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน ตอบรับการเติบโตของธุรกิจโดยสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสามารถใช้งานง่ายและสะดวก ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการที่ลูกค้าจะเข้าถึงบริการ (Simple & Easy) ทีเอ็มบีจึงได้พัฒนาบริการใหม่SME Call Me Now” ให้เป็นประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เอสเอ็มอียุคดิจิทัลที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร

เพียงเอสเอ็มอีแจ้งข้อมูลและความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tmbbank.com ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 19.55 น. และในวันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.55 น. เอสเอ็มอีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทีเอ็มบีภายใน 5 นาที เพื่อให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ เบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีพร้อมเพิ่ม และสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน เป็นต้น (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งความต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เจ้าหน้าที่ทีเอ็มบีจะติดต่อกลับในวันจันทร์)

นางพรรณวลัยกล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิดต่าง ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น นอกจากจะส่งเสริมให้ ทีเอ็มบี ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในช่องทางดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจของเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเติมเต็มช่องว่างในการติดต่อสื่อสาร โดยเอสเอ็มอีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทีเอ็มบีที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริง พร้อมกับคำตอบและข้อมูลที่ถูกต้องภายใน 5 นาที จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่สามารถให้คำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคาร และสามารถใช้เวลาที่มีค่าไปกับการทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

กลับหน้าข่าว