ทีเอ็มบี ยกระดับความรู้ เพื่อ SME

ทีเอ็มบี ยกระดับความรู้ เพื่อ SME

ทีเอ็มบี โดย คุณสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณกลินท์ สารสิน (ซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ คุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี (ขวา) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) ในโอกาสร่วมเป็น “พี่เลี้ยง” ดำเนินโครงการ Big Brother (Season 2) เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ SME และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจระหว่าง SME และธุรกิจขนาดใหญ่

กลับหน้าข่าว