ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ทีเอ็มบี โดย ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และนางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 4 จังหวัด คือ สุราษฎ์ธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด สามารถนำองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า”

กลับหน้าข่าว