ทีเอ็มบี จัดงานให้คำแนะนำโซลูชัน “ปันบุญ”

ทีเอ็มบี จัดงานให้คำแนะนำโซลูชัน “ปันบุญ”

ทีเอ็มบี พัฒนา “ปันบุญ” โซลูชัน เพื่อช่วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร (Total Foundation Solution) สำหรับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล ทั้งด้านการเงินขารับ ขาจ่าย การระดมทุนและการบริหารงานจัดการเอกสารต่างๆ พร้อมเดินหน้าสู่การบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) โดยภายในงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลที่ใช้โซลูชัน “ปันบุญ” เข้าใจและสามารถจัดการการบริหารระบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวพัฒน์ มาให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือและวิธีการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริจาคในยุคดิจิทัล

กลับหน้าข่าว