ทีเอ็มบี แจ้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ทีเอ็มบี แจ้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
หลังพบพนักงานชั่วคราว (Outsource) ที่สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน ติดเชื้อโรค COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีเอ็มบีขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้พบว่ามีพนักงานชั่วคราว (Outsource) 1 ราย ซึ่งได้รับทราบผลการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโรค COVID-19 โดยพนักงานรายดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน โดยไม่ได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการให้บริการลูกค้า และไม่ได้เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่ทีเอ็มบี สาขาพหลโยธิน แต่อย่างใด
    
ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน และได้ปฏิบัติตามมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณะสุขแนะนำไว้  โดยทันทีที่พบพนักงานติดเชื้อฯ ธนาคารได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อแยกพนักงานกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและมีความเสี่ยงกับพนักงานที่ติดเชื้อ (Close Contact) เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ และให้กลุ่มดังกล่าวแยกตัวเอง (Self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงดำเนินการปิดพื้นที่ปฏิบัติการของพนักงานรายดังกล่าวโดยทันที พร้อมได้จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Big Cleaning) เรียบร้อยแล้ว 

ธนาคารขอยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสำนักงานและสาขา และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทีเอ็มบีได้ตามปกติ

กลับหน้าข่าว