มูลนิธิทีเอ็มบีจับมือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มูลนิธิทีเอ็มบีจับมือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง มูลนิธิทีเอ็มบี และ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน และพัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษา ที่จะช่วยยกระดับการทำงานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สังคมด้วยงาน CSR งานจัดการอาสาสมัคร และงานพัฒนาชุมชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา และของเจ้าหน้าที่มูลนิธิทีเอ็มบี ที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กลับหน้าข่าว