ทีเอ็มบีและธนชาต จับมือ บสย.  สนับสนุน SME

ทีเอ็มบีและธนชาต จับมือ บสย. สนับสนุน SME

ทีเอ็มบีและธนชาต จับมือ บสย. และสถาบันการเงิน รวม 18 แห่ง สนับสนุน SME เข้าถึงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ รวม 18 แห่ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส” ภายใต้มาตรการ บสย. SMEs ต้องชนะ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

กลับหน้าข่าว