ทีเอ็มบีและธนชาตจัดกิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020

ทีเอ็มบีและธนชาตจัดกิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020

ทีเอ็มบีและธนชาต โดย นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ มอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศในกิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Hack To The Financial Well-being Solution” โดยเป็นครั้งแรกของสองธนาคารที่จัดกิจกรรมพิเศษ เปิดโอกาสให้พนักงานจากหลายสายงานได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ระดมความคิด และร่วมมือกันหาแนวทางพัฒนา เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ที่ท้าทายและสามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากที่สุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยมีทีมผู้บริหารของธนาคารเป็นคณะกรรมการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กลับหน้าข่าว