แจ้งรายชื่อสาขาทีเอ็มบี และธนชาต ที่ปิดทำการชั่วคราว

แจ้งรายชื่อสาขาทีเอ็มบี และธนชาต ที่ปิดทำการชั่วคราว

ตามที่กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดต่าง ๆ ได้มีประกาศ แจ้งปิดพื้นที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ธนาคารทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงรายชื่อสาขาที่ปิดทำการชั่วคราว ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 และรายชื่อสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานของลูกค้า ดังนี้

ธนาคารทีเอ็มบี สาขาในต่างจังหวัด 2 สาขา

สาขาที่ปิดทำการชั่วคราว
ธนาคารทีเอ็มบี สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง
ธนาคารทีเอ็มบี สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตเรลลิงค์)

 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น ตู้เอทีเอ็ม และ Mobile App ได้แก่ TMB TOUCH สำหรับลูกค้าทีเอ็มบี และ T-Connect สำหรับลูกค้าธนชาต ได้ตามปกติ

ธนาคารฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

กลับหน้าข่าว