ทีเอ็มบีธนชาต เปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ทีเอ็มบีธนชาต เปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ในรอบไตรมาสที่ 2/2564 โดยเปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 25 พฤษภาคม 2564 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 

  • กลุ่มหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารทหารไทย จำนวนรวม 19,078 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 1,394,167,654.51 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  • กลุ่มหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารธนชาต สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อบุคคล สินเชื่อสารพัดนึก และสินเชื่อบุคคล ทั้งที่ดำเนินคดีและยังไม่มีการดำเนินคดีของธนาคาร จำนวนรวม 11,560 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 1,074,258,678.98 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการขายหนี้สินเชื่อรายย่อยและการบริการลูกค้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-6296 และ 02-208-5751

กลับหน้าข่าว