การปรับวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

การปรับวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

กรณีทำธุรกรรมผ่าน TMB TOUCH Mobile App หรือ TMB Internet Banking

  • สำหรับลูกค้าบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก TMB สามารถทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายใน TMB,โอนเงินต่างธนาคาร, จ่ายบิล หรือเติมเงิน ผ่าน TMB TOUCH หรือ TMB Internet Banking ได้รวมกันสูงสุด 500,000 บาท/วัน 
  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งใช้บริการ TMB TOUCH / TMB Internet Banking ธนาคารจะตั้งค่าวงเงินทำธุรกรรมของคุณไว้ที่ 200,000 บาท คุณสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมด้วยตัวเองระหว่าง 0 - 500,000 บาท ได้ง่ายๆ ทำได้โดยเข้าไปที่ เมนู ตั้งค่า Next ข้อมูลของฉัน Next วงเงินทำธุรกรรมต่อวัน
  • หากต้องการทำธุรกรรมมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้โดยเข้าไปที่ เมนู ตั้งค่า Next ข้อมูลของฉัน Next วงเงินทำธุรกรรมต่อวัน Next ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำธุรกรรมต่อวัน จากนั้นติดต่อ TMB Contact Center 1558 เพื่อยืนยันการขอวงเงินชั่วคราว โดยวงเงินชั่วคราวนี้ คุณสามารถใช้ได้ภายใน 24.00 น. ของวันที่ขอเพิ่มวงเงิน 


กรณีทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของ TMB

  • วงเงินทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก TMB 
  • วงเงินการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นภายใน TMB, โอนเงินต่างธนาคาร, จ่ายบิล หรือเติมเงิน รวมกันสูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน