เลือกใช้ เลือกออมกับ ทีเอ็มบี ดีที่สุด

เลือกใช้ เลือกออมกับ ทีเอ็มบี ดีที่สุด


แค่ใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี หรือ แค่ออมโน ฟิกซ์ เพิ่ม

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีเพื่อใช้
ที่ให้คุณ กด โอน จ่าย ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • โอนต่างแบงก์ หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางรับเงินได้ทันที
 • จ่ายบิล /เติมเงิน/ หักบัญชีอัตโนมัติ
 • กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ทุกจังหวัด
 • ค่าแรกเข้า 500 บาท ค่ารายปี ปีถัดไป 350 บาท

 

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีเพื่อออม
ฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง

 • ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก
 • เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ
 • ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินฝากในบัญชี

ดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% เงื่อนไข

1-20,000,000 บาท

1.30% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 1.6% ในเดือนถัดไป
เพียงมีใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้งในเดือนปัจจุบัน หรือมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาทขึ้นไป

0.125% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 0.425% ในเดือนถัดไป
 • ลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% ได้ทุกเดือน หากปฏิบัติตามเงื่อนไข
 • ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ของแต่ละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน (บาท) หารด้วยจำนวนวันของเดือนนั้นๆ สำหรับ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้น การสอบถามยอด

 

รายละเอียดบัญชี 

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

 • บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้อมบัตรเดบิต มีค่าแรกเข้า 500 บาท และมีค่ารายปีในปีถัดๆ ไป ปีละ 350 บาท กรณีบัตรสูญหาย ชำรุด หรือหมดอายุ ไม่ต้องจ่ายค่าออกบัตรใหม่ทดแทนใบเดิม, บัตรมีอายุ 5 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อสอบถามยอด กดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน และหักชำระบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านตู้ ATM/เครื่องฝากเงินของ TMB หรือตู้ธนาคารอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool , TMB TOUCH Mobile App, TMB Internet Banking และ TMB Phone Banking 1558
 • การทำรายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดชื่อร่วมกับผู้อื่น
 • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Touch Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB Touch Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สำหรับลูกค้า TMB เปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน

 

คุ้มครองเงินฝาก คืออะไร??