โปรดระวัง! เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ปลอมแปลง

โปรดระวัง! เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ปลอมแปลง

TMB ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์เสมอมา อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯขอเรียนให้ท่านได้ตระหนักถึงสิ่งที่สามารถช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับบัญชีท่านขึ้นไปอีก ความระมัดระวังและรอบคอบคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยจากบุคคลผู้ประสงค์ร้ายทั้งปวง ซึ่งมักใช้วิธีการล่อลวง ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ปลอมแปลง :
เนื่องจากธนาคารได้ตรวจพบว่ามีเว็บไซต์บางแห่งที่จดทะเบียนโดยใช้ชื่อโดเมนเนมคล้ายคลึงกับธนาคาร และบางเว็บไซต์ก็แอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้า ของธนาคาร รวมทั้งใช้สีเหมือนกับของธนาคารเพื่อลวงให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด

ธนาคารจึงขอเรียนย้ำให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณโปรดระมัดระวังการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีชื่อคล้ายคลึงกับของธนาคาร โดยสังเกตชื่อเว็บไซต์และโดเมนเนม (เช่น .com, .net, .org) โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน และเข้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยการคีย์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตนเองทุกครั้ง ซึ่งเว็บไซต์หลักที่ถูกต้องของธนาคารจะมีชื่อและนามสกุล ดังนี้ https://www.tmbbank.com โดยธนาคารมีเว็บไซต์ทางการเงินเพื่อให้บริการลูกค้าอีก 3 เว็บไซต์หลัก ดังนี้

https://www.tmbdirect.com (บริการทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)
https://www.tmbbizdirect.com (บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล) 
https://www.mebytmb.com (ME คือการธนาคารรูปแบบใหม่ ไม่มี สมุดบัญชี และ ATM) 

หากท่านได้เข้าชมเว็บไซต์หลอกหลวงหรือปลอมแปลงของผู้ไม่หวังดีโดยบังเอิญหรือโดยการคลิกจากลิ้งค์ที่ปรากฎในอินเตอร์เน็ท และได้รับข้อความทางอีเมล์ เอสเอ็มเอ็สหรือ อินสแตนท์เมสเสจใดๆ จากผู้ที่ท่านไม่รู้จัก หรือ บุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนหรือพนักงานงานของธนาคาร เพื่อขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดอย่าได้ทำตาม และโปรดติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยเร็วที่ 

อีเมล์ปลอมแปลง :
ธนาคารฯจะไม่มีการส่งอีเมล์มายังท่านเพื่อขอให้ท่านทำการคลิกที่ลิงค์เข้าสู่ระบบเพื่อการทำธุรกรรมใดๆ หากท่านได้รับอีเมล์ที่แสดงเจตนา ให้ท่านทำธุรกรรมทางออนไลน์ดังกล่าว กรุณาอย่าคลิกลิงค์ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าข้อความจะน่าเชื่อถือเสมือนส่งจาก TMB เองก็ตาม ทุกครั้งที่ท่านต้องการทำธุรกรรม กรุณาเข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

การติดต่อทางโทรศัพท์โดยปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร :
ธนาคารไม่มีนโยบายให้พนักงานติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่มีสาเหตุ หากท่านพบการติดต่อจากบุคคลที่เข้าข่ายปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าว กรุณาอย่าให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น และหากท่านต้องการติดต่อธนาคาร สามารถติดต่อได้ที่โทร 1558

ท้ายสุดนี้ หากท่านต้องการติดต่อธนาคาร เพื่อสอบถามหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับบัญชีของท่าน ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อเว็บไซต์www.tmbbank.com เพื่อเข้าใช้งานด้วยตัวท่านเอง หรือติดต่อมายังธนาคารผ่านหมายเลข 1558 เพียงเท่านี้ ท่านจะได้รับความมั่นใจและเป็นการเสริมความปลอดภัยในโลกแห่งธุรกรรมออนไลน์สูงสุดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใดๆ 

ธนาคารขอเรียนย้ำว่า เราไม่มีโนยบายในการขอข้อมูลทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยผ่านอีเมล์ เอสเอ็มเอส หรือ อินสแตนท์เมสเสจ โดยเด็ดขาด และเรายึดถือ ความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบยายด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ธนาคาร คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ที่  TMB Contact Center 1558