มาตรการความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

 

บัตรเครดิต

Q : สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำอย่างไร

A : สามารถลงทะเบียนผ่าน Contact Center เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
ผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี ติดต่อ 1428
ผู้ถือบัตรเครดิต ธนชาต ติดต่อ 1770

Q : มาตรการที่ให้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร

A :ลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถรับมาตรการช่วยเหลือ โดยเปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
- ในกรณีที่มียอดผ่อนชำระสินค้าและบริการ จะถูกยกเลิกและนำเฉพาะเงินต้นมารวมกับยอดการรูดซื้อสินค้าและ/หรือ ยอดกดเงินสด(ATM)
- ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรเครดิตสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
- มาตรการนี้เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะยาว โดยคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาชำระได้ตามปกติในระยะเวลาอันสั้น

Q : จะทราบผลการอนุมัติ เมื่อไหร่? และอย่างไร?

A : ลูกค้าบัตรเครดิตจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์และยื่นเอกสารครบ

Q:หากเคยเข้าร่วมโครงการไปแล้ว แต่หลังจากสิ้นสุดมาตรการยังไม่สามารถชำระยอดคงค้างได้ตามปกติ ธนาคารจะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?

A : เมื่อสิ้นสุดมาตรการ ลูกค้าบัตรเครดิต สามารถรับมาตรการที่ธนาคารได้ให้กับลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน ได้แก่ การปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ และการลดเพดานดอกเบี้ย

กรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำระคืนขั้นต่ำตามข้างต้นได้ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือในอนาคตต่อไป

Q : กรณีลูกค้าเคยเข้าร่วมโครงการเพื่อขอพักชำระการผ่อนจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่

A: สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับมาตรการนี้ได้เพิ่มเติม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

บัตรกดเงินสด

Q : สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด ถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำอย่างไร

A : สามารถลงทะเบียนผ่าน Contact Center เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
ผู้ถือบัตรกดเงินสด ทีทีบี ติดต่อ 1428
ผู้ถือบัตรกดเงินสด ธนชาต ติดต่อ 1770

Q : มาตรการที่ให้สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร

A :
สำหรับบัตรกดเงินสดธนชาต
ธนาคารจะทำการรวมยอดคงค้างทั้งหมด ในกรณีที่ท่านมีรายการผ่อนชำระจะถูกยกเลิกและนำรายการทั้งหมดเป็นยอดคงค้าง มาตั้งผ่อนชำระรายเดือนให้คุณลูกค้าผ่อนเป็นรายเดือน นานสูงสุด 60 เดือน ซึ่งธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 22% ต่อปี
- ในระหว่างการผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถใช้บัตรได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้บัตรกดเงินสดสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ผู้ถือบัตรยังคงต้องชำระตามค่างวดที่ธนาคารกำหนดเพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

Q : จะทราบผลการอนุมัติ เมื่อไหร่? และอย่างไร?

A : ลูกค้าบัตรกดเงินสดจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์และยื่นเอกสารครบ

Q:หากเคยเข้าร่วมโครงการไปแล้ว แต่หลังจากสิ้นสุดมาตรการยังไม่สามารถชำระยอดคงค้างได้ตามปกติ ธนาคารจะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?

A : เมื่อสิ้นสุดมาตรการ ลูกค้าบัตรกดเงินสด สามารถรับมาตรการที่ธนาคารได้ให้กับลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน ได้แก่ การปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ และการลดเพดานดอกเบี้ย

กรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำระคืนขั้นต่ำตามข้างต้นได้ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือในอนาคตต่อไป

Q : กรณีลูกค้าเคยเข้าร่วมโครงการเพื่อขอพักชำระการผ่อนจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่

A: สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับมาตรการนี้ได้เพิ่มเติม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)