ลงทะเบียนมาตรการความช่วยเหลือลูกค้า ทีเอ็มบี

TMB อยู่ระหว่างปิดระบบ เพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ในเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 64 เวลา 02:30 – 09:00 น.

ลูกค้าจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตั้งหลัก ได้อีกครั้ง
หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก