รายละเอียดค่าจดทะเบียนจำนอง

รายละเอียดค่าจดทะเบียนจำนอง

เมื่อสมัครสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี  โดยซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ) หรือสมัครสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท   ธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่คุณได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท   ทั้งนี้ คุณต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้คุณภายใน 7 วันทำการ แต่ถ้ามีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน

ทั้งนี้ กรณีสมัครสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี  โดยซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป หรือบ้านมือสอง คุณต้องชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดินตามปกติ