การจัดการวงเงินโอน ช่วยบริหารความเสี่ยงได้

การจัดการวงเงินโอน ช่วยบริหารความเสี่ยงได้

ท่านทราบหรือไม่ว่าธนาคารพาณิชย์ชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยที่ให้บริการด้านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถทำการจำกัดวงเงินในการโอนหรือชำระค่าสินค้าบริการให้อยู่ในขอบเขตที่ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าเหมาะสมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบัญชีบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของท่านได้เป็นอย่างดี

TMB Internet Banking ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนวิธีการบริหารความเสี่ยงซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูแลจัดการด้วยตนเองได้ TMB Internet Banking จึงมีฟังก์ชั่นจัดการวงเงินแบบออนไลน์ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ โดยสามารถปรับตั้งค่าสูงสุดของวงเงินโอน/ชำระสินค้าและบริการประเภทต่างๆให้มีความเหมาะสม และพอเพียงแก่การใช้จ่ายตามจริงของผู้ใช้บริการ แม้กระทั่งการลดวงเงินให้เหลือ 0 เพื่อป้องกันการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วเปิดใช้วงเงินเฉพาะในเวลาที่ต้องการโอน/ชำระจริงๆ ก็สามารถทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีการแฟกซ์หรือส่งเอกสารเพื่อให้ธนาคารฯอนุมัติ
 
ท่านที่ต้องการปรับวงเงินในการใช้งาน TMB Internet Banking สามารถกระทำได้ง่ายด้วยตนเอง ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ และคลิก “เปิดบัญชีเงินฝาก/จัดการด้านบัญชี” จากแท็บสีน้ำเงินที่อยู่ด้านบน
2. ที่เมนูซ้ายมือ ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลออนไลน์ ให้คลิก “เปลี่ยนแปลงวงเงินโอน”
3. แก้ไขวงเงินโอน หากต้องการปิดวงเงิน ให้ใส่ค่า “0” ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เปลี่ยนแปลงวงเงินโอน”
4.  รับ One-Time Password (OTP) และกรอกลงในช่องที่กำหนด
5. คลิก ยืนยัน

เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านวงเงิน และการที่ขั้นตอนดังกล่าวมีการกำกับความปลอดภัยก่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยการใช้รหัส OTP แล้ว ยิ่งช่วยเสริมให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในระบบที่มีความมั่นคงและสะดวกสบายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น
 
บทความโดย: พันธุ์สวัสดิ์ ไพฑูรย์พงษ์
ภาพโดย: seier+seier+seier