โปรโมชั่นสำหรับแบบประกัน TMB Wealthy 3 Gens คลิก

พิเศษมากกว่าเดิม จ่ายค่าเบี้ยด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท รับเงินคืน (Cashback) 1% เข้าบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น และสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันได้ 0% 3 เดือน ผ่าน So GoOOD

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB ทุกสาขา หรือโทร. 1558

  • ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น