บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซ กู๊ด

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซ กู๊ด

So GooOD กันด้วยขั้นตอนง่ายๆ

รูดปุ๊บ

sogoood

รูดจ่ายอะไรๆก็ได้ด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกใบ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป (รูดกี่ครั้งก็ได้ตามวงเงินในบัตรของท่าน)

Arw So Goood
Arw So Goood Down

โทรปั๊บ

sogoood01

เพื่อทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนฯ กับเจ้าหน้าที่ TMB หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเอง ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

Arw So Goood
Arw So Goood Down

เลือก

sogoood02

หรือเลือกผ่อนนาน... 6 หรือ 10 เดือน กับ อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 0.89% ต่อเดือน

เงื่อนไข: 

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรฯปกติและสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านช่องทาง TMB Touch / TMB Internet Banking และ TMB Contact Center โทร 1558 
 2. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 3. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว 
 4. ผู้ถือบัตรเครดิต TMB จะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย
  • ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking  สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.
  • ผ่าน TMB Contact Center สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี
 5. ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
 6. ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตรา 0.89% ต่อเดือน (หรือ ตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทั้งนี้ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบื้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0%  เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือ ตามที่ธนาคารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 7. หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ก่อนครบกำหนด 6 เดือน หรือ 10 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจากผู้ถือบัตรจนครบ 6 เดือน หรือ 10 เดือน
 8. บริการ TMB So GooOD มีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

 

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย