ปัญหาฝากถอนโอน

Quick Win Detail Transaction 1
Quick Win Detail Transaction 2