• อัตราแลกเปลี่ยน
  • ข่าวความเคลื่อนไหวตลาดเงิน
  • ค้นหาจุดให้บริการ
  • เครื่องคำนวณ
สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD DENO. $ :50-100
31.79 32.45
GBP
52.21 54.97
JPY : 100
30.05 32.42
HKD
4.05 4.22
SGD
25.18 26.03
CAD
28.5 29.54
AUD
28.69 30.56
KRW
0.02732 0.03527
EUR
42.92 45.27
CNY
4.86 5.36
สมัครรับข่าวสารจาก TMB