• อัตราแลกเปลี่ยน
  • ข่าวความเคลื่อนไหวตลาดเงิน
  • ค้นหาจุดให้บริการ
  • เครื่องคำนวณ
สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD DENO. $ :50-100
31.98 32.64
GBP
52.67 55.45
JPY : 100
30.18 32.56
HKD
4.08 4.25
SGD
25.23 26.08
CAD
28.61 29.66
AUD
28.71 30.58
KRW
0.02743 0.03527
EUR
43.2 45.56
CNY
4.89 5.39
สมัครรับข่าวสารจาก TMB